Jag erbjuder

Myspirityoga & Stödsamtal


Vad är Myspirityoga?

Myspirityoga (MSY) är en holistisk och transformativ yogaform skapad av Minanda Fritz år 2003. "Kännetecknet för MSY är att den anpassas efter behov, grupp och nivå. Fokus ligger generellt på medvetandeutveckling, känslo-medvetenhet, ljudning och om att kunna frigöra spänningar, stress (på alla plan) och att släppa taget (frikoppla sig) om det som inte är genererande. MSY har en djupgående, medicinsk effekt, då den påverkar och tonar upp vårt nervsystem. ANS (autonoma nervsystemet), som delas in i två delar (sympatiska och parasympatiska nervsystemet), påverkas av in och utandning och de övningar som vi har inom MSY (främst fram och bakåtlutande övningar samt sido och korslaterala). Övningarna stärker upp vårt nervsystem, immunförsvar och stimulerar den inneboende självläkande kraften. MSY övningarna kan även återställa balansen i ett skadat nervsystem. Det innebär att funktioner som är kopplade till nervsystemet kan stärkas och läkas. En myspirityoga klass ger utrymme för återhämtning av kroppen och systemet. Här skapas känsla av tyngdlöshet. Varför ska man ha tyngdlöshet? Jo, i detta tillstånd får vi maximal återhämtning, vila, regenerering av celler, och självläkning. Detta är ett tecken på att nervsystemet slappnar av maximalt". Citat av myspirityoga grundare Minanda Fritz. Läs mer om henne och om Myspirityoga på hennes hemsida www.myspirit.se
Stödsamtal

Alla behöver vi stöd. Någon som ser och hör. Hit är alla välkomna oavsett vad det handlar om. Boka in en tid om du känner att du har tankar och känslor som behöver få komma ur ditt system.

Maila: nathalie-gustavsson@live.com för tidbokning.